Блінов О. А. Групи бойових психічних травм у військовослужбовців / О. А. Блінов // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України» (12 травня 2006 року). – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, 2006. – С. 173.