Блінов О. А. Вплив страху на поведінку та психічні розлади у військовослужбовців / О. А. Блінов, О. І. Люшняк // Система безперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кн. 6. – Чернівці, 1996. – С. 101–104. (автору належить теоретичний аналіз проблеми страху і рекомендації щодо його подолання у військовослужбовців).