Блінов О. А. Вступ до спеціальності / О. А. Блінов // Конспект лекцій. – К. : КиМУ, 2010. – 184 с.