Блінов О. А. Особливості виявлення емоційної стійкості в емоціогенних умовах діяльності // Зб. наук. пр. Випуск 2. – Кн. 1. – К. : КВГІ, 1997. – С. 13–23.