Блінов О. А. Психологія бізнесу / О. А. Блінов // Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 369 с.