Блінов О. А. Cтрах як мотивуючий чинник виконання службових завдань військовослужбовцями / Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. Редакцією В. В. Балабіна. 23 листопада 2012 р. – К. : ВІКНУ, 2012. – С. 182.