Блінов О. А. Особливості управління страхом людини заради виконання професійних завдань у небезпечних умовах для його життя / Матеріали Третьої Всеармійської науково–практичної конференції [«Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях»], (Київ 26 травня 2011 р.) / Мін–во оборони України. Національний університет оборони України. – К. : НУОУ, 2011. – С. 24–26.