Блінов О. А. Ресурси метафоричних асоціативних карт у профілактиці та подоланні конфліктів / Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: теорія, практика, навчання: зб. наук. матеріалів / За заг. ред. к.ю.н. доцента О.М. Калюка, к.п.н., доцента А.О. Пожидаєва, начальника кафедри тактичної підготовки військ Р.С. Троцького. – К. : Університет «Україна», 2016. – С. 14-17.