Блінов О. А. Психологічна характеристика виникнення та впливу страхів на життя людини / О. А. Блінов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. Нац. Ун–т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2011. – Т. 2: Спец проект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85–ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико–психологічної науки В.А. Роменця. Психологія особистості. Медична психологія. – С. 120–126.