Блінов О. А. Теоретико-методичні проблеми соціально-психологічного тренінгу в сучасній соціальній психології // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в Євроінтеграційних процесах». 21-22 лютого 2009. – К. : КиМУ, 2009. – С. 314–318.