Блінов О. А. Психологические особенности раненых бойцов, принимавших участие в боевых действиях / Соціально-правовий захист населення: виклики сьогодення [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 6 листопада 2014 року) / За заг. ред. проф. О.М. Котикової та проф. І.М. Ковчиної. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 10–12.