Блінов О. А., Степанченко В. І. Психологічні особливості інформаційних війн сучасності / О. А. Блінов, В. І. Степанченко // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2002. – Вип. 4 (29). – С. 11–17.