Блінов О. А. Деформація особистості військовослужбовців у наслідок участі в бойових діях / О. А. Блінов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 87–96.