Блінов О. А., Блінов Д. О. Особливості прояву страху відповідальності у сучасної молоді / Соціальна політика: концепції, технології, перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р. / Укл. А.О. Ярошенко, Т.О. Голубенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 20-23.