Блінов О. А. Деформація процесу спілкування при бойовому психогенному стресі / О. А. Блінов // Тези доповідей слухачів на науково-практичної конференції викладачів кафедри соціальної та військової психології і слухачів КВГІ. – К. : КВГІ, 1996. – С. 29–31.