Блінов О. А. Порівняльний аналіз моделей управління активізації персоналу / О. А. Блінов // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 11. – К. : КиМУ, 2007. – С. 19–29.