Блінов О. А., Степанченко В. І. Психологічні аспекти психотронної зброї / О. А. Блінов, В. І. Степанченко // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2002. – Вип. 5 (30). – С. 12–17.