Блінов О. А. Психологічні фактори страху польоту на повітряному судні та рекомендації щодо його подолання / О. А. Блінов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: НАУ, 2012. Том Х. – Вип. 21. – С. 5–13.