Блінов О. А. Модель впливу факторів діяльності викладача ВНЗ на формування його негативних психічних станів та їх подолання / Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 р. / За заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 16–17.