Блінов О. А., Корольчук М. С. Психологічні наслідки впливу релігійного самоусвідомлення на особистість військовослужбовця // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «На межі тисячоліть: християнство як феномен культури». – К. : МІЛП, 2000. – С. 506–511.