Блінов О. А. Особливості підготовки й проведення переговорів між студентом і викладачем під час здачі екзаменів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». 17–18 лютого. – Київ, Київський міжнародний університет, 2007. – С. 264–271.