Блінов О. А. Оптимізація навчального процесу студентів на основі організаційно-методичної системи навчання за методикою В.Ф. Шаталова // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». 23-24 лютого. – Київ, Київський міжнародний університет, 2008. – С. 190–193.