Блінов О. А. Надання фахівцем екстреної психологічної допомоги потерпілому при виникненні страху [Электронный ресурс] / Блінов О. А. // Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ / редколегія : О. М. Котикова, Т. В. Петренко, Ю. П. Шатило. – К. : НАУ, 2015. – С. 128–129. Режим доступу до матеріалів: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24364914/site/inform_list/pst_2015_konf.pdf