Блінов О. А. Система активних елементів психологічної підготовки десантника до виконання парашутного стрибка / О. А. Блінов // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС. – Вип. 1 (27), 2007. – С. 168–174.