Блінов О. А. Теоретичні уявлення та практичні здобутки психологічної реабілітації поранених комбатантів / О. А. Блінов // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 739. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.. у-т, 2015. – С. 7–14.