Список трудов


Диссертация
Блінов О. А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно–десантної підготовки : дис. … канд. психол. наук : 20.02.02 / Блінов Олег Анатолійович. – К., 1999. – 275 с. В магазин

Книги

Колоды метафорических ассоциативных фотокарт
«Компас выбора профессии» В магазин
«Стресс-стоп!» В магазин

Конспекты и курсы лекций
O.A. Blinov. Age Psyhology: course of lectures / Translated by Goroshansʼka T.O., Tsymbal N.O. – K. : KIU, 2011. – 299 p. В магазин
O.A. Blinov. Business psychology. Lectures (General part) / Translated by Tatiana V. Modestova. – K. : KIU, 2010. – 97 p. В магазин
O.A. Blinov. Psyhological framework of negotiating process: course of lectures / Translated by Dolbina V.K. – K. : KIU, 2011. – 263 p. В магазин
O.A. Blinov. Work Psyhology: course of lectures / Translated by Tymoshenko I.B. – K. : KIU, 2011. – 187 p. В магазин
Блінов О. А. Вікова психологія / О. А. Блінов // Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с. В магазин
Блінов О. А. Вступ до спеціальності / О. А. Блінов // Конспект лекцій. – К. : КиМУ, 2010. – 184 с. В магазин
Блінов О. А. Державне управління / О. А. Блінов // Конспект лекцій. – К. : КиМУ, 2011. – 227 с. В магазин
Блінов О. А. Психологічне забезпечення переговорного процесу / О. А. Блінов // Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2009. – 376 с. В магазин
Блінов О. А. Психологія бізнесу / О. А. Блінов // Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 369 с. В магазин
Блінов О. А. Психологія праці / О. А. Блінов // Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2009. – 269 с. В магазин

Методические рекомендации
Блінов О. А., Шатило Ю. П. Тренінг розвитку комунікативних навичок ведення переговорів / О. А. Блінов, Ю. П. Шатило. – К. : НАУ, 2014. – 68 с. В магазин
Соціальна робота : методичні рекомендації до виконання дипломних робіт / уклад. : О. А. Блінов, О. М. Котикова, В. М. Шевченко. – К. : НАУ, 2014. – 40 с. В магазин
Соціальна робота : методичні рекомендації до виконання курсових робіт / уклад. : О. А. Блінов, О. М. Котикова., В. М. Шевченко – К. : НАУ, 2014. – 32 с. В магазин

Монографии
Блінов О. А. Вплив сучасних та постсучасних HR-технологій на вдосконалення трудових відносин в умовах українського ринку праці: риси трансформацій // Шедяков В. Є., Блінов О. А., Морозов П. Д. Удосконалення трудових відносин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства. Монографія. / Заг. ред. П. Д. Морозова. – К. : Задруга, 2014. – С. 130–250. – Бібліогр.: с. 265–318. В магазин
Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми : монографія / О. А. Блінов. – К. : Талком, 2016. – 246 с. В магазин
Блінов О. А. Розвиток управлінського потенціалу управлінця вищого навчального закладу в ході соціально–психологічного тренінгу : Монографія. Соціально–психологічне забезпечення розвитку особистості у сфері вищої освіти. – К.: КиМУ, 2010. – С. 115-125. В магазин

Практикумы
Блінов О. А. Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі : практикум / О. А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 80 с. В магазин

Практический инструментарий психолога
Блинов О. А. Колода метафорических ассоциативных карт «Компас выбора профессии». – К. : НАУ. – 2016. В магазин
Блинов О. А. Колода метафорических ассоциативных карт «Стресс-стоп!». – К. : НАУ. – 2015. В магазин

Словари
Блінов О. А. Українсько-російсько-англійський словник основних термінів і понять з вікової психології // О. А. Блінов, О. Б. Блінова, Н. І. Тарасюк / Словник. – К. : КиМУ, 2008. – 14 с. В магазин

Статьи
O. Blinov, Yu. Shatylo. Anti-stress self-help of professionals in aviation industry // The Seventh world congress «Аviation in the XXI-st century»: «Safety in Aviation and Space Technologies», September 19–21, 2016, Kyiv, NAU. – С. 9.180–9.182. В магазин
Oleg, Blinov. Psychological rehabilitation of soldiers in combat conditions and after the fight // European Applied Sciences, July, 2014, #7. – pp. 36–37. В магазин
Oleg, Blinov. Psychological work with pilots in combat conditions // The sixth world congress «Аviation in the XXI-st century»: «Safety in Aviation and Space Technologies», September 23–25, 2014, Volume 3, Kyiv 2014. – С. 9.257–9.261. В магазин
Oleg, Blinov. Use of autogenic training by paratroopers in preparation for and execution of parachute jumps // The fifth world congress «Aviation in the XXI-st century». «Safety in Aviation and Spase Technologies». Volume 3. September 25–27, 2012. Kyiv, Ukraine. – Р. 8.2.15–8.2.18. В магазин
Блинов О. А. Психотерапия посттравматических стрессовых расстройств // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 13. – Ставрополь: Логос, 2014. – С. 20–27. В магазин
Блінов О. А. Види та напрямки психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям / О. А. Блінов // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 4 (41). – С. 168-173. В магазин
Блінов О. А. Використання прийомів психічної саморегуляції під час несення служби у добовому наряді / О. А. Блінов // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2003. – Вип. 1 (32). – С. 10–14. В магазин
Блінов О. А. Вплив страху на психологічний ресурс особистості військовослужбовця / Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві». Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут економіки, математики і механіки. 16–17 вересня 2011 року. – С. 329–336. В магазин
Блінов О. А. Вплив страху на час людини в умовах ризику / Вісник ОНУ. Спеціальний випуск «Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (приуроченої до 20 річниці з початку підготовки психологів в ОНУ і 85 річниці від дня народження професора І. Г. Білявського). – 2012. – Том 17. – Випуск 8 (20). – С. 15–20. В магазин
Блінов О. А. Вплив стрес-факторів діяльності на військовослужбовців / О. А. Блінов // Вісник НАОУ. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 2. – С. 118–124. В магазин
Блінов О. А. Деформація особистості військовослужбовців у наслідок участі в бойових діях / О. А. Блінов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 87–96. В магазин
Блінов О. А. Історія використання тренінгу у психологічному забезпеченні професійної діяльності / О. А. Блінов // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 13. – К. : КиМУ, 2009. – С. 18–33. В магазин
Блінов О. А. Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії / О. А. Блінов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 2016. – Вип. 4 (29). – С. 6–11. В магазин
Блінов О. А. Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу в організаціях (етап підготовки та планування тренінгу) / О. А. Блінов // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 1. – К. : КиМУ, 2010. – С. 44–61. В магазин
Блінов О. А. Нормалізація сну за допомогою прийомів самонавіювання / Український бальнеологічний журнал. Науково–практичний журнал. – №3, 4. – 2009. – С. 19–21. В магазин
Блінов О. А. Організаційно-методичні рекомендації по формуванню емоційної стійкості у десантників під час підготовки і здійснення парашутних стрибків // Зб. наук. пр. Випуск 2(9). – К. : КВГІ, 1999. – С. 18–24. В магазин
Блінов О. А. Особливості виявлення емоційної стійкості в емоціогенних умовах діяльності // Зб. наук. пр. Випуск 2. – Кн. 1. – К. : КВГІ, 1997. – С. 13–23. В магазин
Блінов О. А. Особливості організації проведення психологічного тренінгу / О. А. Блінов // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 12. – К. : КиМУ, 2008. – С. 9–23. В магазин
Блінов О. А. Особливості проведення психологічних операцій у війні США проти Іраку 2003 року / О. А. Блінов // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2003. – Вип. 5 (36). – С. 10–18. В магазин
Блінов О. А. Особливості структури психологічної роботи у Збройних силах / О. А. Блінов // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. Чернівці «Рута», 2007. – Вип. 327. – С. 18–23. В магазин
Блінов О. А. Порівняльний аналіз моделей управління активізації персоналу / О. А. Блінов // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 11. – К. : КиМУ, 2007. – С. 19–29. В магазин
Блінов О. А. Прогнозування психогенних втрат // Зб. наукових праць КВГІ. – К. : КВГІ, 1998. – № 1 (6). – С. 9–15. В магазин
Блінов О. А. Прояви посттравматичних стресових розладів / О. А. Блінов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 32. – С. 15–20. В магазин
Блінов О. А. Психічні стани військовослужбовців у процесі служби / О. А. Блінов // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 4 (35). – С. 196–201. В магазин
Блінов О. А. Психогенні розлади у військовослужбовців та їх прогнозування // Зб. статей ад’юнктів і пошукачів кафедр КВГІ. Випуск 1. – К. : КВГІ, 1996. – С. 3–21. В магазин
Блінов О. А. Психологічна характеристика виникнення та впливу страхів на життя людини / О. А. Блінов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. Нац. Ун–т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2011. – Т. 2: Спец проект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85–ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико–психологічної науки В.А. Роменця. Психологія особистості. Медична психологія. – С. 120–126. В магазин
Блінов О. А. Психологічні фактори страху польоту на повітряному судні та рекомендації щодо його подолання / О. А. Блінов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: НАУ, 2012. Том Х. – Вип. 21. – С. 5–13. В магазин
Блінов О. А. Психотехніки інтегративної та трансперсональної психології / О. А. Блінов, Г. В. Трикула // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 1. – К. : КиМУ, 2010 р. – С. 182–201. В магазин
Блінов О. А. Саморегуляція несприятливих емоційних станів людини у напружених умовах діяльності / О. А. Блінов // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 14. Частина ІІ. – Х. : НУЦЗУ, 2013. – С. 21–29. В магазин
Блінов О. А. Система активних елементів психологічної підготовки десантника до виконання парашутного стрибка / О. А. Блінов // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС. – Вип. 1 (27), 2007. – С. 168–174. В магазин
Блінов О. А. Теоретичні уявлення та практичні здобутки психологічної реабілітації поранених комбатантів / О. А. Блінов // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 739. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.. у-т, 2015. – С. 7–14. В магазин
Блінов О. А., Блінова О. Б. Дослідження рівня страху в особистості під час відповідальної діяльності / О. А. Блінов, О. Б. Блінова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 9. – К. : КиМУ, 2006. – С. 33–38. В магазин
Блінов О. А., Блінова О. Б. Причини страхів у дітей початкових класів / О. А. Блінов, О. А. Блінова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 7. – К. : КиМУ, 2005. – С. 1–13. В магазин
Блінов О. А., Блінова О. Б. Страхи у молодших школярів та їх прояви / О. А. Блінов, О. А. Блінова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 6. – К. : КиМУ, 2005. – С. 6–14. В магазин
Блінов О. А., Блінова О. Б. Уявлення про природу та прояви страху в працях вчених ХХ-ХХІ століття / О. А. Блінов, О. А. Блінова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 8. – К. : КиМУ, 2006. – С. 46–54. В магазин
Блінов О. А., Іванова Є. О. Комунікативний процес в соціальній сфері. Соціальна реклама: технології та тенденції розвитку в Україні / О. А. Блінов, Є. О. Іванова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К., 2014. – №3–4. – С. 55–61. В магазин
Блінов О. А., Іванова Є. О. Розвиток і формування особистості в професійній діяльності / Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху», 24 квітня 2014 року. м. Одеса. Вісник Одеського Національного університету. Серія Психологія. – 2014. – Том 19. – Випуск 1 (31). – С. 36–42. В магазин
Блінов О. А., Корольов В. В. Дослідження емоційної стійкості спеціалістів аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки // Фізіол. журн. – 1998. – 44. – №3. – С. 244–245 (автору належить розробка методики дослідження емоційної стійкості у десантників під час повітряно-десантної підготовки). В магазин
Блінов О. А., Недзельська С. С., Тофан Н. Т. Проблеми формування соціальної орієнтації майбутніх військових кадрів на прикладі вихованців київського військового ліцею / О. А. Блінов, С. С. Недзельська, Н. Т. Тофан // Зб. Наук. пр. Випуск 5 (18). – К. : ВГІ НАОУ, 2000. – С. 3–8. В магазин
Блінов О. А., Степанченко В. І. Психологічні аспекти психотронної зброї / О. А. Блінов, В. І. Степанченко // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2002. – Вип. 5 (30). – С. 12–17. В магазин
Блінов О. А., Степанченко В. І. Психологічні особливості інформаційних війн сучасності / О. А. Блінов, В. І. Степанченко // Зб. наук. праць. – К. : ВГІ НАОУ, 2002. – Вип. 4 (29). – С. 11–17. В магазин
Блінов О. А., Шатило Ю. П. Особливості професійного відбору в організації / О. А. Блінов, Ю. П. Шатило // Психологія праці та управління : зб. наук. пр. VІІІ Наук.-практ. конф. (Київ, 14 груд. 2011 р. / відп. ред. О. В. Киричук ; упоряд. І. І. Шелест, О. П. Смирнова, В. Ф. Колесникова, Л. І. Матвієнко, Я. Ц. Зелінська. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 279-284. В магазин
Ложкін Г. В., Блінов О. А. Військова психологія в Україні з 1990 по 2012 рік / Г. В. Ложкін, О. А. Блінов // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 221–228. В магазин
Полисаєв О. П. Соціоніка як технологія тренінгу прогнозу взаємовідносин між людьми та їх взаєморозуміння / О. П. Полисаєв, О. А. Блінов, В. М. Шевченко // Вісник Національного авіаційного університету. Соціологія. Політологія. Історія: зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2013. – №1. – С. 29–32. В магазин

Тезисы выступлений на конференциях
Блинов О. А. Психическое состояние измененного сознания в экстремальных условиях деятельности // «Проблемы психологических последствий связанных с радиационными авариями и другими чрезвычайными ситуациями»: междунар. научно-практич. конф., 22 мая 2014. Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2014». Сборник материалов / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаціям и ликвидации последствии стихийных бедствий, Федеральное казенное учреждение «Центр экстренной психологической помощи МЧС России». – М., 2014. – С. 34–37. В магазин
Блінов О. А. Cтрах як мотивуючий чинник виконання службових завдань військовослужбовцями / Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. Редакцією В. В. Балабіна. 23 листопада 2012 р. – К. : ВІКНУ, 2012. – С. 182. В магазин
Блінов О. А. Агрессивность как фактор возникновения конфликтности у военнослужащих // Тези доповідей першої науково-практичної конференції слухачів «Психологічни проблеми конфліктів у військових підрозділах». – К. : КВГІ, 1995. – С. 25–26. В магазин
Блінов О. А. Аналіз психотехнік, які використовуються в тренінговій роботі / Проблеми державного будівництва в Україні №18, Т.2: Тези доповідей XV міжнародної науково–практичної конференції «Україна в євро інтеграційних процесах», 20–21 лютого 2010 року / Київський міжнародний університет. – КиМУ, 2009. – С. 48–51. В магазин
Блінов О. А. Влияние психогений на боеспособность военнослужащих в результате боевой психической травмы. Методические рекомендації для военного психолога / О. А. Блінов // Тези доповідей другої науково-методічної конференції слухачів «Діагностика та методика вирішення конфліктів у військовому середовищі». – К. : КВГІ, 1996. – С. 31–33. В магазин
Блінов О. А. Влияние стрессогенных факторов службы воина-десантника на взаимоотношения в семье // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на ХХ століття». - Чернівці - Київ, 1996. – С. 379–381. В магазин
Блінов О. А. Вплив страху на поведінку та психічні розлади у військовослужбовців / О. А. Блінов, О. І. Люшняк // Система безперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кн. 6. – Чернівці, 1996. – С. 101–104. (автору належить теоретичний аналіз проблеми страху і рекомендації щодо його подолання у військовослужбовців). В магазин
Блінов О. А. Групи бойових психічних травм у військовослужбовців / О. А. Блінов // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України» (12 травня 2006 року). – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, 2006. – С. 173. В магазин
Блінов О. А. Деформація процесу спілкування при бойовому психогенному стресі / О. А. Блінов // Тези доповідей слухачів на науково-практичної конференції викладачів кафедри соціальної та військової психології і слухачів КВГІ. – К. : КВГІ, 1996. – С. 29–31. В магазин
Блінов О. А. Досвід психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей в умовах санаторію / Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 12-13 лютого 2016 р.) / Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 23–26. В магазин
Блінов О. А. Експрес-метод прогнозування емоційної стійкості військових спеціалістів аеромобільних військ // Матеріали V Міжнародної конференції «Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXI століття» – Київ-Чернівці, 1997. – С. 568–573. В магазин
Блінов О. А. Екстремальні умови діяльності та прогнозування психогенних втрат / О. А. Блінов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми безпеки української нації на порозі XXI сторіччя». – Ч.2. – Київ-Чернівці, 1998. – С. 522–528. В магазин
Блінов О. А. Модель впливу факторів діяльності викладача ВНЗ на формування його негативних психічних станів та їх подолання / Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 р. / За заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 16–17. В магазин
Блінов О. А. Можливості та обмеження сучасного професійного відбору персоналу / Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності Збройних Сил України : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2014 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2014. – С. 133-135. В магазин
Блінов О. А. Надання фахівцем екстреної психологічної допомоги потерпілому при виникненні страху [Электронный ресурс] / Блінов О. А. // Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ / редколегія : О. М. Котикова, Т. В. Петренко, Ю. П. Шатило. – К. : НАУ, 2015. – С. 128–129. Режим доступу до матеріалів: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24364914/site/inform_list/pst_2015_konf.pdf В магазин
Блінов О. А. Оптимізація навчального процесу студентів на основі організаційно-методичної системи навчання за методикою В.Ф. Шаталова // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». 23-24 лютого. – Київ, Київський міжнародний університет, 2008. – С. 190–193. В магазин
Блінов О. А. Основні складові моделі психологічної реабілітації комбатантів / Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квітня 2015 року. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 20–23. В магазин
Блінов О. А. Особливості організації психологічної абілітації та реабілітації в умовах військового госпіталю / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 45-47. В магазин
Блінов О. А. Особливості підготовки й проведення переговорів між студентом і викладачем під час здачі екзаменів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». 17–18 лютого. – Київ, Київський міжнародний університет, 2007. – С. 264–271. В магазин
Блінов О. А. Особливості управління страхом людини заради виконання професійних завдань у небезпечних умовах для його життя / Матеріали Третьої Всеармійської науково–практичної конференції [«Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях»], (Київ 26 травня 2011 р.) / Мін–во оборони України. Національний університет оборони України. – К. : НУОУ, 2011. – С. 24–26. В магазин
Блінов О. А. Подолання страху людиною в складних умовах праці / Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матеріали VI Всеукраїнської науково–практичної конференції 20 квітня 2011 р. / За заг. Ред. О.В. Петренка. – К. : НАУ, 2011. – С. 5–6. В магазин
Блінов О. А. Поняття метафоричних асоціативних карт та їх використання в психологічній реабілітації / Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2015 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2015. – С. 14. В магазин
Блінов О. А. Психогігієна несприятливих емоційних станів керівника / Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2014 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2014. – С. 24. В магазин
Блінов О. А. Психологические особенности раненых бойцов, принимавших участие в боевых действиях / Соціально-правовий захист населення: виклики сьогодення [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 6 листопада 2014 року) / За заг. ред. проф. О.М. Котикової та проф. І.М. Ковчиної. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 10–12. В магазин
Блінов О. А. Психологічний тренінг як один з активних методів навчання / Матеріали ІІ Міжвузівської наукової конференції «Проблеми психології діяльності в особливих умовах». 26 лютого 2010 р. м. Черкаси. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2010. – С. 53–55. В магазин
Блінов О. А. Регуляція поведінки людини під час проведення переговорів [Электронный ресурс] / Блінов О. А. // Переговори в професійній діяльності : теорія та практика : Матеріали міжвуз. науково-практичної конф., Київ, 14 листопада 2013 р. – К., 2013. – С. 87–90. Режим доступу до матеріалів: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24364914/site/peregovori.pdf В магазин
Блінов О. А. Ресурси метафоричних асоціативних карт у профілактиці та подоланні конфліктів / Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: теорія, практика, навчання: зб. наук. матеріалів / За заг. ред. к.ю.н. доцента О.М. Калюка, к.п.н., доцента А.О. Пожидаєва, начальника кафедри тактичної підготовки військ Р.С. Троцького. – К. : Університет «Україна», 2016. – С. 14-17. В магазин
Блінов О. А. Складові ділового спілкування як предмет розгляду під час психологічного тренінгу / О. А. Блінов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми». 6-7 червня 2008 р. – Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 2008. – С. 125-131. В магазин
Блінов О. А. Соціально–психологічний тренінг як технологія розвитку управлінського потенціалу особистості / Шоста наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору». 14–15 квітня 2010 року: тези доповідей. – Х. : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2010. – С. 273–274. В магазин
Блінов О. А. Теоретико-методичні проблеми соціально-психологічного тренінгу в сучасній соціальній психології // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в Євроінтеграційних процесах». 21-22 лютого 2009. – К. : КиМУ, 2009. – С. 314–318. В магазин
Блінов О. А. Теоретико-методичні проблеми соціально-психологічного тренінгу в сучасній соціальній психології [Електронний ресурс]: Перший Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи». Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 18–20 жовтня 2010 року. – К. : ІПСП АПН України, 2010 р. – Режим доступу : http://ispp.org.ua/podiy_14_s_24.htm В магазин
Блінов О. А. Теоретичні основи психологічного тренінгу // Міжнародна наукова конференція «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України». 28 квітня 2009 р. м. Черкаси. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2009. – С. 18–19. В магазин
Блінов О. А., Блінов Д. О. Особливості прояву страху відповідальності у сучасної молоді / Соціальна політика: концепції, технології, перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р. / Укл. А.О. Ярошенко, Т.О. Голубенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 20-23. В магазин
Блінов О. А., Іванцова Г. В. Рівень продуктивности короткозорової пам’яті в українських операторів ПЕОМ під час спільних навчань “Щит миру – 2000” // Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність. Матеріали III наукової конференції. – Київ-Черкаси, 2001. – С. 10. В магазин
Блінов О. А., Корольчук М. С. Психологічні наслідки впливу релігійного самоусвідомлення на особистість військовослужбовця // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «На межі тисячоліть: християнство як феномен культури». – К. : МІЛП, 2000. – С. 506–511. В магазин
Блінов О. А., Степаненко А. А. Основні напрямки психологічної реабілітації поранених військовослужбовців / Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2015 року). – Львів: АСВ, 2015. – С. 234–235. В магазин
Блінов О. А., Степаненко А. А. Особистісний фактор оцінці бойових можливостей з’єднання / О. А. Блінов, А. А. Степаненко // Матеріали Міжнародної науково практичної конференції «Теоретико-методологічні проблеми дослідження психології особистості і досвід мінулого – погляд у майбутне». 20-22 вересня 2004 р. – Одеса., 2004. – С. 27–34. В магазин
Блінов О. А., Степаненко А. А. Психічні стани десантників при здійсненні стрибків з парашутом / Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : збірка тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 22-24 травня 2013 р. – Львів, МО України, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2013. – С. 74. В магазин
Блінов О.А. Вплив стресу на емоційну стійкість військовослужбовців аеромобільних військ при підготовці і здійсненні парашутних стрибків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми безпеки української нації на порозі XXI століття» – Ч.1. – Київ-Чернівці, 1998. – С. 93–100. В магазин
Блінов О.А. Нові виклики у суспільному житті як орієнтир для змін у підготовці фахівців / Підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: стан, проблемні питання та перспективи вдосконалення: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 16 грудня 2015 року / За загальною редакцією В. М. Телелима – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – С. 164-166. В магазин
Блінов О.А. Психологічні умови професійної діяльності військовослужбовців аеромобільних військ при підготовці і здійсненні парашутних стрибків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми безпеки української нації на порозі XXI століття» – Ч.2. – Київ-Чернівці, 1998. – С. 321–325. В магазин
Блінов О.А. Триешелонна система надання психологічної допомоги дезадаптованим військовослужбовцям у бойовій обстановці / Матеріали науково-практичної конференції «Психопрофілактична робота з персоналом: науково-методичні та організаційно-практичні питання». 28 лютого 2007 року. – К. : КНУВС, 2007. – С. 210–213. В магазин
Кіх А. Ю., Волянський О. М., Блінов О. А. Проблемні питання організації медико-психологічної реабілітації учасників антитерористисної операції на госпітальному етапі / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2015. – С. 169–171. В магазин

Учебные пособия
Блінов О. А. Методика прогнозування психогенних втрат. Методичний посібник. – К. : ВГІ НАОУ, 2003. – 36 с. В магазин
Блінов О. А. Організація надання психологічної допомоги військовослужбовцям у воєнний час : навч. посіб. / О.А. Блінов. – К. : НАОУ, 2006. – 80 с. В магазин
Блінов О. А. Функції та специфіка роботи практичного психолога: навч. посібник / О. А. Блінов, П. П. Криворучко, В. М. Марченко. – К. : КиМУ, 2009. – 462 с. В магазин
Блінов О. А., Шопіна М.О. Метафоричні асоціативні карти як творчий інтегративний ресурс стресостійкості особистості : навч. посіб. / О. А. Блінов, М. О. Шопіна. – К. : Талком, 2016. – 123 с. В магазин
Блінов О.А. Психологічне забезпечення переговорного процесу : навч. посіб. / О.А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 248 с. (з грифом МОН України) В магазин
Психологічне супроводження професійної діяльності військовослужбовців служби за контрактом Збройних Сил України: [навчальний посібник] / Бараннік В. А., Блінов О.А., Макаревич О. П. та ін. – К. : РОСА, 2008. – 344 с. В магазин
Соціальна робота: Робоча книга соціального працівника : посібник / О. А. Блінов, М. С. Гурицька, Н. Г. Ісхакова [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – 164 с. В магазин